REKLAMAČNÍ LIST

FORMULÁŘ - VZOR REKLAMAČNÍHO LISTU

PLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK NALEZNETE ZDE

 

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 

Prodávající:

Společnost: Milkie shop s.r.o.
IČ: 0762798
Adresa společnosti: Milkie shop s.r.o. Jaroslav Dohnal, Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1
Adresa pro zpětné zasílání zboží: Expediční sklad Milkie STOREman, Vrchlického 338/3, 460 01 Liberec - Nové Pavlovice

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

 

Popis závady:

 

 

Obsah balení při předání:

  

Preferovaný způsob vyřízení reklamace

(před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ Obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy


Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

 

(aktualizováno 19.10.2021)