OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Milkie shop s.r.o.

     Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1

     zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 30432

     (dále jako "Milkie.cz")

 1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
 • Údaje poskytnuté návštěvníky, uživateli a zákazníky webových stránek milkie.cz (v případě platby přes platební bránu, jsou čísla platebních karet a takto citlivé údaje zpracovávány vždy přímo platební branou Comgate - takže Milkie.cz k nim nemá v žádném okamžiku přístup).
 • Údaje získané prostřednictvím sociálních sítí - pokud pro registraci využijete Facebook, umožníte Milkie.cz přístup k Vašemu veřejnému profilu, jehož součástí je Vaše jméno a příjmení a další informace dle Vašeho nastavení.
 • Údaje získané prostřednictvím cookies – pokud máte v prohlížeči povolené ukládání cookies a při návštěvě webových stránek souhlasíte s jejich používáním, získává Milkie.cz údaje o prohlížených produktech a další Vaší aktivitě na webových stránkách.
 1. ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 • Vyřízení objednávky
 • Zodpovídání dotazů
 • Marketingové akce
 • Cílená nabídka našeho zboží a služeb
 1. DOBA ULOŽENÍ ÚDAJŮ
 • Vyřízení objednávky – 10 let od fakturace
 • Zodpovídání dotazů – 60 dní od zodpovězení
 • Marketingové akce – 30 dní od odvolání souhlasu
 • Cílená nabídka našeho zboží a služeb – 30 dní od odvolání souhlasu
 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
 • Právo na informace – kontaktujte nás na info@milkie.cz
 • Právo na doplnění a změnu – zašlete Váši žádost na info@milkie.cz
 • Právo na omezení zpracování - omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování – například odhlášením ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení (emaily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám jej na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich emailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém emailu).
 • Právo na výmaz - smažeme veškeré údaje ze systémů i záloh, s výjimkou těch, kdejsme vázáni zákonnou povinností (jako je např. evidence vystavených daňových dokladů).
 • Právo na stížnost – pokud máte pocit, že s Vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo na stížnost k dozorovému orgánu, Úřadu na ochranu osobních údajů. Samozřejmě budeme rádi, když nás budete informovat o Vašich výhradách s předstihem a dáte nám prostor k vyjasnění.
 1. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
 • Pro zajištění některých operací využíváme služeb, nástrojů a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a umí data ochránit ještě lépe než my.
 • Mezi naše zpracovatele patří: přepravní společnosti, účetní, platební brána, sklad, IT a PPC specialisté, Facebook, Google.
 • V případě, kdy je ke zpracování vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze pokud jste souhlas skutečně udělili.
 • Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které (dle rozhodnutí Evropské komise) zajišťují odpovídající úroveň ochrany.
 1. KONTAKT
 • S připomínkami ohledně zpracování osobních údajů a dalšími podněty se prosím obracejte písemně na email info@milkie.cz, konzultace jsou možné i na telefonním čísle 792 322 098.
 1. ÚČINNOST
 • Tato pravidla jsou účinná od 24. 7. 2019.

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

 

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017