OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY PRÁCE S VAŠIMI ÚDAJI (CZ)

ZÁSADY PRÁCE S VAŠIMI ÚDAJMI (SK) 

ZÁSADY PRÁCE S VAŠIMI ÚDAJI (CZ) 

 

Jsme společnost MILKIE Shop, s.r.o., se sídlem Benediktská 722/11, 110 00, Praha 1, IČO: 07627980 DIČ: CZ07627980, zapsaná pod spisovou značkou C 304324/MSPH u Městského soudu v Praze.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.milkie.cz 

Při poskytování prodeje zboží a provozu našich webových stránek zpracováváme některé vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I. Zpracování osobních údajů 

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud poptáváte naše produkty nebo informace o nich, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to:  Jméno, emailová adresa a telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro zodpovězení dotazu či další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 180 dní od naší poslední komunikace. 

 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu zboží či dárkového voucheru

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefon.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží či dárkový poukaz na ně. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 2 roky od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro zasílání našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Maximálně 2 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@milkie.cz 

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shop platformy: Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO 28935675.
  • poskytovatel účetních služeb: Ing. Aneta Peštová, Spálená 93/23, 110 00 Praha 1, IČO 03402037.
  • poskytovatel expedičních služeb: TEXman STOREman, Třešňová 623/12, 460 14 Liberec, IČO: 22800212.  

SEZNAM ZPRACOVATELSKÝCH SMLUV PRO ONLINE A OFFLINE SLUŽBY

Zahraniční služby

České a Slovenské služby

 

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@milkie.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 792 322 098.

 

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.3. 2024

 

 

 

ZÁSADY PRÁCE S VAŠIMI ÚDAJMI (SK) 

 

Sme spoločnosť MILKIE Shop, s.r.o., so sídlom Benediktská 722/11, 110 00, Praha 1, IČO: 07627980 DIČ: CZ07627980, zapísaná pod spisovou značkou C 304324/MSPH u Mě

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.milkie.cz

Pri poskytovaní predaja tovaru a prevádzke našich webových stránok spracovávame niektoré vaše osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: Meno, emailová adresa a/alebo telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre zodpovedanie dotazu či ďalší dohovor ohľadom tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 180 dní od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu tovaru či darčekového voucheru

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefón.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar či darčekový poukaz na ne. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Po dobu plnenia našej služby a potom 2 roky od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

C. Newslettery (obchodné oznámenia)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, môžeme použiť vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Maximálne 2 roky od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@milkie.cz

 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

prevádzkovateľ e-shop platformy: Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO 28935675.
poskytovateľ účtovných služieb: Ing. Aneta Peštová, Spálená 93/23, 110 00 Praha 1, IČO 03402037.
poskytovateľ expedičných služieb: TEXman STOREman, Čerešňová 623/12, 460 14 Liberec, IČO: 22800212.

ZOZNAM SPRACOVATEĽSKÝCH ZMLÚV PRE ONLINE A OFFLINE SLUŽBY

Zahraničné služby

Facebook (Zásady používania dát)
Google (Zásady ochrany osobných údajov), Google Analytics & Ads (Data Processing Terms)
České a Slovenské služby

Comgate (Nakladanie s osobnými údajmi)
GLS (Spracovanie osobných údajov)
PPL (Ochrana osobných údajov)
Zoznam: Sklik (Zmluvné podmienky pre inzerentov), ZboziCZ (Zmluvné podmienky)
Shoptet (Ochrana osobných údajov)
STOREman (Spracovanie osobných údajov)
Zásielkovňa (Zásady ochrany osobných údajov)

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@milkie.cz alebo zavolajte na telefónne číslo 792 322 098.

 

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac
Opera - https://help.opera.com/sk/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/sk-sk/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1.3. 2024