REKLAMAČNÍ LIST

PLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK NALEZNETE ZDE

NÍŽE FORMULÁŘ - VZOR REKLAMAČNÍHO LISTU

___________________________________________________

 

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:

Společnost: Milkie shop s.r.o.
IČ:0762798
Adresa společnosti: Milkie shop s.r.o. Jaroslav Dohnal, Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1
Adresa pro zpětné zasílání zboží: ELMS service s.r.o. (pro Milkie.cz) Ve žlíbku 8, 193 00 Praha 9

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ Obchodních podmínek):

  1. a) oprava
  2. b) výměna
  3. c) sleva
  4. d) odstoupení od smlouvy


Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

 

(aktualizováno 30.7.2019)

Certifikované obchodní podmínky dTest