POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES (CZ)

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES (SK) 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES (CZ)

 

Určité údaje z Vašeho zařízení či prohlížeče jsou při interakci s našimi webovými stránkami automaticky shromažďovány

Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho nastavení, ukládání dat ve webovém prohlížeči nebo identifikátory spojené se zařízením.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

Aktualizováno dne 1.3.2024

 

 

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES (SK)

 

Určité údaje z Vášho zariadenia či prehliadača sú pri interakcii s našimi webovými stránkami automaticky zhromažďované

Cookies, adresy IP, odkazovacie hlavičky, údaje identifikujúce Váš internetový prehliadač a jeho nastavenia, ukladanie dát vo webovom prehliadači alebo identifikátory spojené so zariadením.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Súbory cookies slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach. Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý používateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk 
Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/povoleni-zakazani-cookies 
Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac 
Opera - https://help.opera.com/sk/latest/security-and-privacy/ 
Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/sk-sk/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles 

 

Aktualizované dňa 1.3.2024