ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

NENÍ TO ONO? NEVADÍ, MŮŽETE VYUŽÍT SVÉHO ZÁKONNÉHO PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) na adresu expedičního skladu Expediční sklad MILKIE STOREman.cz, Vrchlického 338/3, 460 01 Liberec - Nové Pavlovice.

Zboží nesmí jevit známky zašpinění, opotřebení či poškození a k přepravě by mělo být zabaleno v původním hygienickém vakuovém pytli a vhodném vnějším obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

PLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK NALEZNETE ZDE

______________________________________________________

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:

Společnost: Milkie shop s.r.o.
IČ: 0762798
Adresa společnosti: Milkie shop s.r.o., Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1
Adresa pro zpětné zasílání zboží: MILKIE STOREman, Vrchlického 338/3, 460 01 Liberec - Nové Pavlovice

Objednávka:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.milkie.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu číslo ........, jejímž předmětem bylo zboží označené kódem .……. Toto zboží jsem převzal/a dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.
 

 

Datum:

Podpis:

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

 

(aktualizováno 25.2.2024)